Hvad tilbyder jeg?

Jeg tager dig alvorligt - intet problem er for småt. Derudover brænder jeg for mit fag og finder enhver problemstilling spændende.

Jeg har god tid til at lytte til dig og er nærværende, ligeledes gør jeg mig umage med, at du kommer til at føle dig tryg ved mig, så vi kommer hurtigt i gang.

Hos mig er der mulighed for at få en kop kaffe eller the i en rar stemning, og det er dig, der er i centrum. Har du brug for en walk and talk, så er det dét, vi gør. Det er dig og dit behov, der er i fokus.
Uanset hvilke ydelser/produkter, du vælger hos mig, så følger jeg dig til, du er helt klar til at give slip på mig.

Derudover har du mulighed for at træffe mig telefonisk, hvor vi kan aftale en tid, som passer dig - fleksibilitet, der tilgodeser dit behov.

Der kan laves samlede tilbud – forhør dig nærmere.

Gennemlæsning af epikriser & psykolograpporter

Disse er skrevet på fagsprog og kan være vanskelige at forstå. Jeg læser dem igennem for dig og forklarer, hvad der står i rapporten. Dette kan være med til at give dig et billede af, hvad det præcist er, der bliver skrevet om dig.

Priser:

Epikriser: 250 kr.
Psykologiske rapporter: 500 - 1.000 kr.


Gennemlæsning af sager til revurdering

Hvis du har en sag, som du har fået en afgørelse i, og du langt fra er enig i afgørelsen, så kan jeg gennemlæse sagen for dig og lave en vurdering af, om der er mulighed for at klage over afgørelsen med henblik på at få afgørelsen omstødt.

Pris pr. rapport: 1500 kr.


Gennemlæsning af sager til myndigheder


Pris: 1.500 - 2.000 kr.


Råd og vejledning

Studerende, der er i tvivl om studievalg, og som måske synes, det er svært at tale med sine forældre om, kan henvende sig til mig, så kan jeg hjælpe med at finde vej i junglen af valgmuligheder.

Pris: 350 kr.


Bisidder

Jeg tager med dig til det svære møde på kommunen, hvor du er indkaldt til en samtale, eller hvor du er inviteret for at få meddelt en afgørelse i din sag. Jeg er din støtte, og jeg giver dig tryghed.

Jeg har taget kursus i at være bisidder i København og har været tilgængelig for studerende i uddannelses øjemed.

Pris: 600 kr


Samtaler

Jeg tager gerne en samtale med dig.
Det er dig, der vælger, hvilket problem du har, som vi skal tale om.
Det kan være spørgsmål vedr. en skilsmisse, som trænger sig på.
F.eks. ift., hvad skal jeg sige til børnene? Hvad siger loven? Spørgsmålene kan være mange.

Det kan også være i forbindelse med sorg og krise, eller helt andre emner, der trænger sig på.

Jeg fungerer som lyttende og støttende, og senere hjælper jeg med at fremfinde løsninger og handlemuligheder.

Pris: 400 kr.


Samtaleforløb

Du har et problem, som du har brug for at tale om. Hvis det vurderes, at du har brug for flere samtaler i træk for at føle dig hørt, hjulpet og støttet i f.eks. et skilsmisseforløb, så kan der laves et samtaleforløb på f.eks. fem gange.

Det kan også være, at du er i sorg eller krise, hvis der er en nærtstående, der er død; mor, far, ven eller anden, og har brug for en at tale fortroligt med, så kan du bestille tid ved mig, og så planlægger vi nogle samtaler ud fra det behov, du har. Jeg slipper dig først, når du selv føler dig klar.

Pris: 1700 kr.


Støtte

Det er, når du kan være på vej i krise og har svært ved at tackle det.
F.eks. kan du ikke komme i gang med at tale om det, du går og tænker på.
Måske er du trist, og jeg kan hjælpe dig med at tage det i opløbet, så ikke det udvikler sig.

Pris: 350 kr.


Krisehjælp

Nogen gange kan man komme i krise i sit liv.
Det kan handle om en livsændring, som er vanskelig at håndtere og umulig at acceptere.
Det kan være dødsfald, som er uforståeligt og uretfærdigt.
Det kan f.eks. være trussel om tab, hvis en nærtstående er meget syg, eller f.eks. trussel om tab af job.

Pris: 400 kr.